Herroepingsrecht

Wettelijk gezien heeft u het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. 


U kunt dit e-mailen naar veraamodewaalwijk@gmail.com of een brief sturen naar:

Veraa Retail BV

Grotestraat 235

5141JS Waalwijk

 

 

U vindt hieronder de modelovereenkomst herroepingsrecht:

 

[uw naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

[telefoon]

[e-mail]

 

Veraa Retail BV

Grotestraat 235

5141JS Waalwijk

 

[plaats, datum]

 

Onderwerp: ontbinding overeenkomst tijdens bedenktijd

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Op [datum] sloot ik met u een overeenkomst voor een [naam product of dienst] van [bedrag] euro. Ik sloot de overeenkomst via internet.

 

Wat is het probleem?

 

Ik heb me bedacht. Daarom wil ik gebruik maken van mijn bedenktijd en de overeenkomst ongedaan maken.

 

Hoe is dit wettelijk geregeld?

 

Als consument heb ik recht op veertien dagen bedenktijd als ik een overeenkomst sluit via internet (koop op afstand).

Binnen deze periode mag ik de overeenkomst ongedaan maken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

 

Wat verwacht ik van u?

 

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]

Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, ben ik u niets verplicht. Ik verwacht daarom geen rekening van u.

 

[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]

Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, heb ik recht op terugbetaling van mijn geld. Ik vraag u vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] euro binnen veertien dagen terug te storten op [rekeningnummer], ten name van [uw naam].

 

[voeg deze zin toe als u het product al hebt ontvangen:]

Ik zal u het product zo snel mogelijk terugsturen.

 

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

 

Met vriendelijke groet,

 

[uw naam en handtekening]

----------------------------------------